Nasz misja

Leczenie alkoholizmu

Organizacja Od razu lepiej stara się osiągnąć swoją misję dzięki podstawowej działalności związanej z przyznawaniem grantów i zwołując liderów terenowych, zapewniając wsparcie informacyjne i doradcze oraz współpracując z partnerami w zakresie specjalnych inicjatyw mających na celu osiągnięcie wzajemnych celów. Ponadto wizja ODL dotyczy rozwoju kultury w państwie znajduje odzwierciedlenie w szeroko pojętych celach.