Rola rozrywki w kulturze

Leczenie alkoholizmu

Rozrywka jest formą działalności, która zwraca uwagę i zainteresowanie widowni, lub daje przyjemność i radość. Może to być pomysł lub zadanie, ale bardziej prawdopodobne jest, że jest to jedno z działań lub wydarzeń, które rozwinęły się przez tysiące lat w celu zachowania uwagi publiczności. Pomimo, że ludzie zwracają uwagę na różne rzeczy, ponieważ osoby mają różne preferencje w rozrywce, większość form jest rozpoznawalna i znana. Opowieść, muzyka, dramat, taniec i różne rodzaje występów istnieją we wszystkich kulturach, były wspierane w sądach królewskich, rozwijane w wyrafinowane formy iż czasem stały się dostępne dla wszystkich obywateli. Proces ten został przyspieszony w czasach nowożytnych przez przemysł rozrywkowy, który rejestruje i sprzedaje produkty rozrywkowe. Rozrywka rozwija się i może być dostosowana do każdej skali, począwszy od osoby, która wybiera prywatną rozrywkę z ogromnej liczby nagranych produktów.
Istotnym aspektem rozrywki jest publiczność, która zmienia rozrywkę w rozrywkę rekreacyjną. Widownia może odgrywać rolę pasywną, podobnie jak w przypadku osób oglądających sztukę, operę, program telewizyjny lub film. Rola odbiorców może być aktywna, podobnie jak w przypadku gier, w których role uczestnika / widzów mogą być rutynowo odwracane. Rozrywka może być publiczna lub prywatna, obejmującą formalne, sceniczne wykonanie, jak w przypadku teatru lub koncertów. Większość form rozrywki zachowywała się przez wiele wieków, ewoluujących ze względu na zmiany w kulturze, technologii i modzie. Filmy i gry wideo, mimo że używają nowszych mediów, nadal opowiadają pewną historie, prezentują grę muzykę. Festiwale poświęcone muzyce, filmie czy tańcu pozwalają oglądać widowni przez wiele kolejnych dni.